Bánh cưới trắng trang trí viền xanh và hoa xanh

Đăng bởi Marry - 05/04/2014   |   Lượt xem: 586

Bánh cưới trắng trang trí viền xanh đơn giản trên thành bánh, và hoa xanh trên mặt bánh tầng trên cùng.

Bánh cưới trắng trang trí viền xanh đơn giản trên thành bánh, và hoa xanh trên mặt bánh tầng trên cùng.