Bánh cưới trắng viền xanh dương

Đăng bởi Marry - 05/04/2014   |   Lượt xem: 477

Bánh cưới trắng viền xanh dương với hoa màu cam nổi bật ở mỗi tầng bánh.

Bánh cưới trắng viền xanh dương với hoa màu cam nổi bật ở mỗi tầng bánh.