Thanh toán

Eyes only see, heart make a decision

Đăng bởi Marry Doe - 03/12/2019   |   Lượt xem: 1214

Chúng ta hay có những quyết định đúng hoặc sai, tình yêu cũng như vậy. Có người nghe theo lý trí hay đi theo tiếng gọi của trái tim.

Chúng ta hay có những quyết định đúng hoặc sai, tình yêu cũng như vậy. Có người nghe theo lý trí hay đi theo tiếng gọi của trái tim.

Nhưng cuộc sống cứ diễn ra theo quy luật thì chẳng gọi là cuộc sống rồi, ai cũng sẽ thay đổi, tình cảm có thể tăng hoặc giảm.

Hơn hết mình cần sống cho hiện tại và lựa chọn những điều đem lại niềm vui cho bản thân. 

Tất cả có thể phai tàn theo thời gian nhưng tình yêu và ký ức vẫn còn đó, sẽ mãi lưu giữ theo thời gian cho dấu mốc mỗi người. 

Khi còn thể bên nhau hãy chăm sóc cho tình yêu ngọt ngào, điều đó còn thể hiện sự cảm ơn chân thành đến người bạn đồng hàng của mình.

We often make the right or wrong decisions. It similar to love, someone follow their mind other, however listen to their heart"

It isn't a life if it happen for a reason, everyone can change, everything can change like love can up and down .

Definitely, we should live for the present and choose the things that bring joyful to ourselves. Everything may fade by the time, but the love and memories will still in our mind. 

Take care your sweet love, say sincere things to your partner

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào