Thanh toán

LOVE

Đăng bởi Marry Doe - 29/11/2019   |   Lượt xem: 1006

We don't dare to make many promises, just wish we always belong to each other in the rest of our life.

Thời trẻ tụi mình có đôi lần sai lầm, đến giờ vẫn hay vậy. Không biết con đường tiếp theo sẽ ra sau, chỉ mong sau này mình vẫn bên nhau.

Tụi mình không dám hẹn thề nhiều đâu, những chặng tiếp theo hai đứa sát cánh cùng nhau đến già là hạnh phúc lắm rồi.

--------------------------

Sometime we made a mistake in our youth. Obviously, it's a young generation's right. At the moment, our future is still unpredictable so hope that could be fine for us.

We don't dare to make many promises, just wish we always belong to each other in the rest of our life.

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào